ארכיב - הנפקת כרטיס עובד

הנפקת כרטיס עובד

 

כעיראי

 

ארכיב כח אדם באגף משאבי אנוש מנפיק כרטיסי עובד מגנטיים לכל חברי הסגל האקדמי הבכיר והזוטר, לחברי הסגל המינהלי בכל סוגי ההעסקה, כולל חוזים לפי סכום,  וכן ולעובדים לפי שעות בכל תקופת עבודה שהיא באוניברסיטה.
עם קבלת עובד חדש, לאחר דיווח המינוי במערכת הממוחשבת,  יעביר עוזר המינהל ביחידה הקולטת למנה/ת הארכיב טופס בקשה להנפקת תעודת עובד .

יש לצרף לבקשה תמונת דרכון בלבד, בפורמט JPG, GIF או PNG. 

הכרטיסים יישלחו אל היחידות המבקשות.

עובד המאבד את כרטיסו ולאחר שהנפיק כרטיס חדש מצא את הכרטיס הישן מתבקש להחזיר את הכרטיס שאבד – בכל מקרה אין להחזיק בשני כרטיסים.

 

הוראות הנהלה בנושא הנפקת תעודה (כרטיס מגנטי) לעובד אקדמי, לעובד מנהלי ולגמלאי

 

 

בקשה להנפקה חוזרת של כרטיס עובד

 

*     הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה להנפקת כרטיס עובד, תוך ציון סיבת ההנפקה:

  • בלאי : שבירה, שינוי שם, שינוי מעמד ותואר, תיקון כרטיס – אין חיוב.
  • אבדן:  בעת אבדן יתבצע חיוב בסך 20 ₪ באמצעות מערכת השכר.
  • גניבה: כמו אבדן. בהצגת אישור משטרה על הגניבה לא יתבצע חיוב.
  • עבור הנפקה חוזרת של כרטיס עובד נדרשת חתימת עובד רק במקרה של אבדן או גניבה.

*     בקשות של עובדים ביחידה תוגשנה באמצעות עוזר המינהל ביחידה.

*     בקשות של עוזרי מינהל, או רכזי כח אדם עבור עצמם תוגשנה באמצעות הממונה,

      ולאחר חתימתו תועבר הבקשה לארכיב כח אדם בצירוף הכרטיס הישן.

*     באחריות כח אדם לוודא גזירת כרטיס.